Varumärkesskydd

Med ett varumärkesskydd förhindrar du att konkurrenter utnyttjar din unika produkt. Det finns en rad exempel på välkända eller banbrytande produkter som kopierats av andra, vilket gör att många tvingas söka patent på sitt framgångsrecept. Det är fördelaktigt både för dig och dina konsumenter att ditt varumärke inte förväxlas med något annat märke. I Sverige finns patentbyråer, däribland http://bjerken.se/se/, som registrerar varumärken på både nationell och internationell nivå, helt enligt dina önskemål.

Vad är ett varumärke?
Ett varumärkesskydd kan sättas på alltifrån ett ord till en ljudslinga. Namn som Zlatan och VOLVO är skyddade på samma vis som musik och film är det. Det är också vanligt att varumärkesskydda en figur eller en logga. Symboler är ofta viktiga för ett företag och om det missbrukas i fel kontext kan det vara skadligt för företagets image. Att skydda sitt varumärke är lika mycket en rättighet som en förutsättning för att lyckas på marknaden.

Trygghet och villkor
Patentbyråer och andra verksamheter som ansvarar för varumärkesskydd är anslutna till större branschföreningar som exempelvis Sepaf. Branschföreningen ställer krav på de olika byråernas yrkesskicklighet och förmåga att bistå sina kunder med rätt information. Utifrån dessa allmänna regler och villkor kan kunden känna sig extra trygg i sitt varumärkesärende. Inom branschföreningen finns även en etikkommitté som ansvarar för att patentbyråerna följer de etiska riktlinjer som följer med arbetet.