Mentometer – ett sätt att interagera

En mentometer är en anordning som används när man vill ge t ex kongressdeltagare eller en TV-studiopublik en möjlighet att interagera med det som pågår framför dem. Själva mentometern kan se lika olika ut och ha två eller flera knappar beroende på hur de är tänkta att användas. Äldre mentometrar krävde en sladd medan nyare är trådlösa, och på senare år har man börjat övergå till att deltagarna använder sina mobiltelefoner tillsammans med en specifik app för att interagera.

Ett exempel på hur mentometrar kan användas är det populära humorprogrammet Parlamentet. Där finns ett rött och ett blått lag, och i slutet av programmet kan alla i studiopubliken plocka upp varsin mentometer och rösta på sitt favoritlag.

Man skulle också kunna säga att Sveriges riksdag använder ett slags mentometrar när den genom knapptryckningar tar ställning till olika politiska förslag.

Utöver att bara rösta på ett lag i slutet av ett program, som i Parlamentet, kan man naturligtvis, med hjälp av mentometer göra publiken mer delaktiga i ett program genom att t ex redan tidigt i programmet rösta ut (eller in) en deltagare i en tävling. På så sätt kan publiken få stort inflytande vilket kan förbättra deras totalupplevelse. I ett samhälle där man mer och mer vill kunna interagera istället för att bara konsumera så är nog mentometern här för att stanna.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *